Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Politi- og brandmyndigheder kræver, at der forefindes ordensregler ved afholdelse af byfesten. Herunder kan du læse ordensregler for Gylling Byfest.

 1. Ingen alkohol til personer under 18 år.
 2. Der er nultolerance over for narkotika af enhver art. Handel med og besiddelse af narkotika medfører omgående bortvisning samt politianmeldelse. Forseelser vil endvidere kunne medføre karantæne fra Gylling Byfest i op til 3 år.
 3. Der må ikke medbringes drikkevarer på pladsen.
 4. Tyveri, hærværk, slagsmål, upassende samt grov opførsel vil blive anmeldt til politiet, og vil betyde øjeblikkelig bortvisning fra pladsen. Forseelser vil endvidere kunne medføre karantæne til Gylling Byfest i op til 3 år.
 5. Det er ikke tilladt at medbringe nogen form for våben, knive og lignende på pladsen. Overtrædelse af dette vil medføre omgående bortvisning samt politianmeldelse. Forseelser vil endvidere kunne medføre karantæne til Gylling Byfest i op til 3 år.
 6. Nødudgange og flugtveje må ikke spærres, der må ikke henstilles noget i flugtvejene.
 7. Brug af åben ild er strengt forbudt.
 8. Affald må ikke henkastes på pladsen, men skal anbringes i affaldsbeholdere m.v.
 9. Parkering på pladsen er ikke tilladt, der henvises til P-pladsen i forbindelse med skolen eller kirken.
 10. Sovende personer må ikke opholde sig på pladsen, sovende personer vil blive vækket og sendt hjem i seng. Forseelser vil endvidere kunne medføre karantæne fra Gylling Byfest i op til 3 år.
 11. Ophold på pladsen er på eget ansvar.
 12. Børn må kun opholde sig på pladsen ifølge med en voksen, alt ophold er på eget ansvar.
 13. Vi opfordrer til at der ikke er små børn på pladsen efter kl. 20.30.
 14. Pladsen er åben op til 30 min. efter sidste band er stoppet. Herefter ryddes pladsen og lukkes for natten.
 15. Rygning i telt og legeland er strengt forbudt.