Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Gylling Lokalråd

Gylling Lokalråd

Formål
Lokalrådets formål er aktivt at arbejde for byens, lokalområdets og borgernes interesser og fremme den lokale udvikling i Gylling og omegn ved:

At være den lokale dialogpart med Odder Kommune og formidle oplysninger om kommunal indsats vedr. lokalområdet.
At opsamle, belyse og fremsende ideer og forslag til Odder Kommune.
At arbejde visionært og struktureret med områdets udvikling.
At formidle information og dialog udadtil og indadtil.
At medvirke til offentlig dialog om lokalområdets udvikling.
At synliggøre Gylling og omegnens unikke værdier og dermed gøre området til et attraktivt sted at bo, leve og virke.

Aktiviteter
Lokalrådets bestyrelses mødes efter behov.
Årlig generalforsamling inden udgang af maj måned.
Årligt dialogmøde med foreninger, institutioner og forsyningsselskaber.
Arrangere borgermøde efter behov.
4 møder årligt med andre lokalråd i Odder Kommune Et årligt dialogmøde med Odder Kommune.

Medlemmer
Enhver forening, institution, interessegruppe, erhvervsvirksomhed og fastboende borger i Gylling og omegn betragtes som medlem af Lokalrådet for Gylling og omegn.
Der opkræves ikke kontingent.

Frivillige
Lokalrådet nedsætter ad-hoc udvalg efter behov og kontakter relevante borgere m.v. i lokalrådets område.

Kontaktinformation
Formand: Rasmus T. Pedersen

Adresse

Madikrogvej 40, Gylling
8300 Odder

Åbn i Google Maps