Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Gylling Pensionistforening

Gylling Pensionistforening

Bestyrelsen

Formand
Dorte Hermansen tlf. 20 64 15 23

Næstformand
Tove Forsberg tlf. 52 38 53 80

Kasserer
Jette Lambert tlf. 23 70 26 74

Sekretær
Hanne Kandelsdorff tlf. 51 50 26 56

Bestyrelsesmedlem
Poul Rudi Jensen tlf. 21 52 78 91

  1. suppleant
    Kaja Kristensen tlf. 20 68 49 56
  2. suppleant
    Poul Sørensen tlf. 23 62 64 89

Af Mogens Højmark

Jeg hører af og til gyllingborgere rose sig af, at de unge i Gylling er så aktive og energiske, at der virkelig er liv i byen.

Det er da rigtigt, men det er nu ikke kun de unge, der er aktive.

Gyllings pensionister er så sandelig også aktive.

Her ranker oldingen sin krogede krop, forlader stuen, hvor slagværket dikker og deltager i møder og udflugter, foredrag og hygge-kom-sammen i stort tal.

Jeg tror ikke, der er ret mange landsbysamfund, der kan mønstre så stor en del aktive pensionister, som man kan i Gylling.

Gylling Pensionistforening blev startet d. 22. september 1951.

Dengang hed den Gylling Aldersrenteforening. (En gårdejer på min hjemegn foretrak at kalde pensionisterne ”aldersrentesnydere”. Det var ikke kærligt ment.)

Da foreningen blev stiftet, kostede det 50 øre at melde sig ind og kontingentet var 2 kr. om året.

Desværre mangler vi protokollen for de første år, men fra 1959 er der udførligt beskrevet, hvilke aktiviteter foreningen stod bag.

Der var som regel 2 møder om måneden i vinterhalvåret. Der blev holdt foredrag, eller ”man vil prøve at få en af lærerne til at læse op”, som der står i et referat fra et bestyrelsesmøde. Præsten var også en af de flittige oplæsere og fortællere. Jeg har ikke talt op, hvor mange gange Erling Kristiansen er nævnt i forhandlingsprotokollerne, men det er mange.

Der har været afholdt særlige fester, når der kunne findes en god grund.

I 1961 var der en stiftelsesfest. Der blev krævet entre, men ”Damer, der medbragte en frakke til mindst 200 kr. får gratis adgang”, læste jeg. Jeg undrede mig noget, og ved nærmere eftersyn fik jeg det til, at ”Damer, der medbragte en pakke til mindst 2,00 kr. får gratis adgang.” — Mænd kunne tilsyneladende ikke finde ud af at medbringe en pakke, så de måtte betale 2 kr. i entre.

Foreningen har i årenes løb ikke været politisk aktiv. Men i 1962 blev det vedtaget at påtale overfor kæmneren, at pensionen skal udbetales rettidigt.

4. februar 1963 vedtog bestyrelsen at der en aften skulle vises sketch eller film. – Entre 2 kr. – Kaffe bord 3 kr.

Ved generalforsamlingen 9. april 1962 vedtog man en tur til Vesterhavet. Turen kostede 15 kr. hvoraf foreningen betalte 5 kr.

På udflugterne i de første år var det reglen, at man købte kaffe og kage et sted, og så spiste aftensmad med medbragt mad på en kro eller gæstgiveri.

Samme generalforsamling vedtog man at optage passive medlemmer, når de er over 40 år.

Ved generalforsamlingen 11. oktober 1963 var det stadig kun damerne, der skulle medbringe en pakke. Men året efter står der ikke mere damer. Så fik mændene ligeret i Gylling.

Pakkerne blev bortloddet ved lotteri. I protokollen står der A.M.K. Lotteri. Det varede lidt, inden jeg fandt ud af, at A.M.K. er en forkortelse for amerikansk.

13.1. 1965 står der i referat fra bestyrelsesmødet: Det vedtoges at afholde hyggeaften på konditoriet. Det vedtoges, at få en af lærerne til at læse op.

15. september vedtog man at afholde ande- og flæskespil. Varerne købes hos slagter Larsen + 2 ekstra numre: 2 levende gæs.

16. marts 1966.

På bestyrelsesmødet blev vedtaget, at ”sommerfuglen skal der snakkes om på generalforsamlingen.” Aner man, at der ikke var enighed i bestyrelsen om projektet.

4. oktober 1966.

Andespil: 10 ænder, 10 flæskestege, 6 oksestege + 3 levende gæs, som må gå hos N.P. Sørensen til 8. november.

14. november 1970 vedtog man at give en buket til alle pensionister, når de bliver 70 år og hvert 5. år derefter.

4. april 1973 kontingentet hæves til 8 kr.

Blomster eller kranse efter bestyrelsens skøn ved begravelser.

Signe Larsen bliver ny formand.

I 1974 er kaffen steget til 5 kr.

Andespillet afholdes sammen med socialdemokratisk vælgerforening, så der nu var 40 ænder.

1976 ved 25-års jubilæumsfesten på Hotel Phoenix i Odder var der 59 til spisning (steg og dessert á 35 kr.) taler, musik og dans.

14. marts 1979 viste Ejnar Pedersen lysbilleder fra Israel. De lysbilleder har vi nu på arkivet.

1985 vedtog man at sende trykte programmer ud, i stedet for at formanden skulle ringe rundt og fortælle om arrangementerne.

Der er i protokollerne mange steder nævnt, som man har besøgt. Bl.a. Jenle, Jesperhus, Randbøl, Hjerl Hede, Billingland, Gudenåens udspring og Storebæltsbroen, inden den var færdig, men med en guide, der fortalte om projektet.

Ved jubilæumsfesten 1. 10. 1986 var der tale af Jens Nørgaard, harmonikaspil, sange + som en overraskelse folkedans.

Jeg har ikke set et tal på, hvor mange medlemmer, der er nu. Det seneste jeg har er fra 2016, hvor der var 80 medlemmer og kontingentet var 75 kr.

Adresse

Gylling Pensionistforening
Søbyvej 23, Gylling
8300 Odder

Åbn i Google Maps