Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Gylling Kulturforening afholdte generalforsamling hos Brandbygegaard

Gylling Kulturforening afholdte generalforsamling hos Brandbygegaard

Til trods for en aflyst byfest i Gylling, så blev der alligevel uddelt penge til fire projekter – takket være AURA Energis Corona-hjælpepakke.

Ca. 20 personer havde valgt, at besøge Brandbygegaard, da Gylling Kulturforening afholdte generalforsamling og ølsmagning, onsdag d. 19. august 2020.

 

En rigtig dejlig aften startede med en rundvisning på Brandbygegaard, hvor det var tydeligt, at mærke, at Lone og Søren, er passioneret, og arbejder hårdt for at passe på gården, leve op til dens historie, naturen, dyrene og de afgrøder, der produceres på Brandbygegaard – alt med øje for en økologisk tankegang. Lone og Søren fortalte også om de arrangementer, der også foregår på gården, såsom: madmarkeder, deres sommer-restaurant, koncerter, brylluper m.m. Rundvisningen sluttede med ølsmagning, hvor Søren tog os igennem fem specialøl og fortalte omkring bryg-processen, der lå bag. Igen var det tydeligt, at der lå hårdt arbejde bag, men det kunne sagtens smages – for det var nogle rigtige dejlige øl. Tusind tak til Lone og Søren, for at vi måtte få et indblik i jeres liv og bruge jeres lade til vores generalforsamling.

En særlig tak skal også gå ud til AURA Energi. Uden jeres økonomisk støtte, har det ikke været muligt, at dele penge ud til årets støtterækkefølge i Gylling Kulturforening. TAK.  

 

Læs her Gylling Kulturforenings beretning 2019/2020

For fem år siden gik vi i bestyrelsen sammen om en fælles idé om, at vi inden udgangen af 2020 ville gøre alt vi kunne for at skabe en levende landsby. Derfor blev titlen ”Levende Landsby 2020” skabt. Så når vi i år til november kan fejre fem års fødselsdag, som forening, så er eftertanken jo om vi så blev en levende landsby?

Vores grundtanke var, at vi skulle være bindeled mellem de mange foreninger og opfordre til øget samarbejde på tværs. Hvordan gør man så det? Jo simpelt, man laver en byfest og demokratisk vælger, hvilke projekter byen og omegnen har behov for. Derefter giver man al overskuddet direkte videre. Dette er ægte fra kulturen, til kulturen, og uden kommunale tilskud.

Dette har betydet, at vi de seneste fem år har givet over 300.000 kr. videre til projekter, store som små, der alle har været med til at skabe den Levende Landsby vi bor i i dag. Vi føler, at det er lykkedes at skabe grobund for flere initiativer og foreningerne får også nu mod på mere. Det synes jeg faktisk godt, at vi kan være stolte af. Byfesten har jo altid været vores store indtægtskilde og Coronaen har, som alle ved, desværre aflyst byfesten. Derfor kan vi også takke AURA Energi og deres Corona-hjælpepakke for, at vi i dag kan give 30.000 kr. til endnu flere projekter.

I dette regnskabsår kom vi og alle Gyllings foreninger blandt de sidste fem i konkurrencen om at blive årets landsby i Region Midtjylland 2020. I den forbindelse fik vi lavet en video med overskriften ”Flyt til Gylling – en attraktiv landsby”. Denne video nåede ud til 15.000 mennesker via Facebook og vi endte på en tredjeplads i konkurrencen ud af de 13 nomineret. Der er liv her ude på landet.

Årsagen til, at vi kommer så langt ud og bliver synlige, ud over byens grænser, skyldes helt sikkert projekt Visuel Landsby. Vi er rundet ikke mindre end 100.000 personer, der får vores oplysninger omkring begivenheder vist på skærmen, dette på under ét år. Vi er synlige i Brugsen, på vores hjemmeside og på Facebook. Vi har ligeledes over 900 mennesker i vores ”Gylling og omegn gruppe” og 450 som synes godt om Gylling og omegns side, der er vores ansigt ud af til.

Her vil jeg dog nævne, at foreninger og virksomheder stadig har mulighed for, at få gratis bannerplads i 2020 på vores fælles hjemmeside. På den måde kan de få reklame ud for dem selv og deres arrangementer.

Vi håber også, at flere foreninger og private i fremtiden vil være med til, at bibringe med historier, så Gyllingogomegn.dk bliver den hjemmeside folk søger til for at få lokale nyheder.

Vi oplever også en stigning i tilflytninger og vores ældre bygningsmasse bliver opkøbt og renoveret. Flere får nu både vurderet og solgt deres huse til fornuftige kvadratmeter-priser, hvilket styrker byen som et attraktivt sted at leve og bo i. Senest ser vi, at DOMI-bolig har over 125 mennesker på venteliste til lejeboliger i Gylling. Derfor kan man kun blive glad, når man høre at DOMI-bolig nu vil arbejde hen imod 8 lejeboliger yderligere i Gylling By. Vi er en levende landsby.

Hvad bliver så målsætningen for de næste fem år? Vi vil arbejde videre med den gode udvikling og sikre, at vi bliver ved med at være en attraktiv by og udvikle området i og omkring Gylling. Vi vil arbejde det kommende halvår med en ny vision, strategi og målsætninger.

Vi vil takke foreningerne for det gode samarbejde og deres engagement både internt og i fællesskabet foreningerne imellem. I gør et fantastisk arbejde for byen og i får alt for lidt ros for jeres store arbejde. Derfor vil jeg i dag sige TAK.

Vi vil også takke alle vores samarbejdspartnerne og sponsorer i forbindelse med byfesten. I gør en kæmpe forskel for os og for vores lokale samfund. Derfor opfordre vi også til, at alle benytter de lokale handelsmuligheder, der er i Gylling og omegn, da vi som private personer faktisk kan være med til at de også er her til næste år. Vi har brug for alle arbejdspladser og deres engagement i alle vores foreninger. TAK

Sidst vil jeg takke Søren og Lone for, at vi i dag må kigge forbi og holde vores generalforsamling i deres rammer. Vi ønsker som forening at komme ud til de erhvervsdrivende og være med til at skabe fokus på dem og det de står for uanset om det er landmanden eller mekanikeren. TAK.

Lars Dalsgaard Larsen

Formand Gylling Kulturforening

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

De fire projekter der modtog støtte fra Gylling Kulturforening var:

– Gylling Forsamlingshus – Projekt Ny hoveddør – 8.500 kr.

– Gylling skolekreds – Projekt Borde- og bænkesæt – 5.000 kr.

– FDF Spejderne – Projekt Jakker/Softshells – 6.000 kr.

– FDF Spejderne – Projekt Soundbar/Projektor – 5.000 kr.

Læs mere