Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Forfatter: gyllingogomegn

Gylling t-shirten

Nu kan du købe Gylling T-shirten

Nu har du mulighed for, at bestille den unikke Gylling T-shirt. Der er lavet nyt design, så der er rig mulighed for, at få en ny t-shirt til sommeren. T-shirten kan bestilles i følgende størrelser:

Børne størrelser:
XS 3-4 år (104/110)
S 5-6 år (110/116)
M 7-8 år (116/134)
L 9-11 år (140/152)
XL 12-14 år (164/176)

Voksen størrelser:
S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL

Du kan bestille T-shirten via følgende link.

Er du sportsudøver (med DBU log-in) så kan du bruge disse ellers kan du vælge at logge på uden en DBU-bruger og gennemføre dit køb.

Der er deadline for bestilling 15. maj 2024 kl. 22:00. Pris: 135 kr.

T-shirts vil blive udleveret på Gylling Sportsplads i forbindelse med Byfesten 15. juni 2024 fra kl. 10:00 til kl. 16:00 i Gylling Sport og Idræts telt.

Overskuddet fra salget går til foreningerne: Gylling Sport og Idræt, Gylling Mølle, Gylling Eventforening og Gylling Forsamlingshus.

Vi håber byen, og mange flere, vil bakke op omkring Gylling T-shirten.

Køb Gylling T-shirten

Gylling Byfest - Liv i gaderne

En ny måde og tænke byfest på – liv i gaderne

GYLLING BYFEST – LIV I GADERNE

I otte år har Gylling Kulturforening været hovedarrangør bag Gylling Byfest og byens foreninger har nydt
godt af de tæt på 400.000 kr. vi har kunne give videre til dem, så Gylling og omegn har haft de rigtige
rammer, aktiviteter og fællesskaber til, at udvikle et levende lokalområde med lyst til deltagelse, både som
frivillig og gæst. Vi er specielt stolte af, at byfesten er blevet et sted, hvor byens foreninger har kunnet
samarbejde omkring afviklingen og overskuddene, på demokratisk vis er fordelt videre til de projekter med
mest opbakning blandt foreningerne og virksomhederne i Gylling og omegn.

Udfordringer i samfundet
De senere år har det dog vist sig mere og mere besværligt, at afvikle en byfest specielt i et lille lokalt
samfund som Gylling og omegn. Der er flere aspekter, som er medvirkende hertil og nedenstående punkter
er ikke udtømmende:

– Øget myndighedskrav (et utal af tilladelser/krav både kommunale og nationale samt moms)
– Frivillige hænder under pres efter Corona (større fokus på, hvad man individuelt gerne vil med sin
fritid og skærpet fokus på familien)
– Økonomi under pres grundet inflation (generelle prisstigninger på varer og udstyr, samt større
bevidsthed om privatforbrug af byfestgænger)

I tænkeboks og i dialog
Dette fik Kulturforeningen til, at gå i tænkeboks og i efteråret 2023 gik vi i dialog med fire foreninger: Gylling
Mølle, Gylling Forsamlingshus, Gylling Eventforening og Gylling Sport og Idræt. De fire foreninger blev
indbudt, da deres engagement i byfesten i alle otte år har været markant og de årligt har budt ind på, at stå
for større og mindre dele af byfesten. Hertil ønsker både Kulturforeningen og de øvrige foreninger, at der
også stadig bliver plads til de øvrige foreninger i Gylling og omegn, i fremtiden, enten i form af afgrænset
opgaver eller profilerings-indslag under byfesten.

En ny måde og tænke byfest på
Hovedspørgsmålet de fire foreninger arbejdede med var:

Hvordan kunne vi udvikle og forenkle afviklingen af Gylling Byfest i fremtiden ?

Det første punkt vi adresserede var, at tiden var løbet fra, at bruge store beløb og mange frivillige timer på,
at bygge en byfestplads på sportspladsen. Årligt bruges der ca. 50.000 kr. på, at leje udstyr og ca. 300
frivillige timer på opsætning og nedtagning. Både tiden og pengene vurderede vi, samlet set, at disse måtte
kunne bruges bedre.

Det blev i første omgang til en arbejdstitel som hedder: GYLLING BYFEST – LIV I GADERNE

Foreningerne ønsker derfor, at tilbyde en byfest, der er mere rumlig, lidt som man kender det fra Odder
Byfest, hvor byens rum og steder benyttes mere aktivt. Derfor kommer der til, at være flere aktiviteter både
ved Møllen, i og ved Forsamlingshuset, samt stadig på sportspladsen og rundt i byen. Der vil være mange
varierede tilbud af aktiviteter og musiktilbud i løbet af byfest-weekenden og noget for alle aldre. Der vil
ligeledes være forskellige spisetilbud både menuer og fastfood.

Programmet
Det endelig program vil blive præsenteret løbene de næste tre måneder. Der vil være nogle af
tilbuddene, der vil være krav om billetkøb, så hold godt øje med de sociale medier, så du/I kan sikre en billet
til aktiviteten eller spisetilbuddet.

Overskuddet
Et evt. overskud fra byfest-aktiviteterne vil blive delt ligeligt mellem de fire foreninger og indgå i deres frie
midler og ikke som tidligere direkte blive øremærket en kommende aktivitet eller et bygge-
/renoveringsprojekt. Dette skaber større frirum til, at lykkedes med de projekter foreningerne ønsker at
prioritere.

De frivillige og mindre risiko
Foreningerne håber, at tiltagene kan mindske behovet for frivillige til etablering og nedtagning af
byfestpladsen, samt de også får tid til, at deltage med deres familier i festlighederne. Derudover vil
benyttelsen af byens allerede etablerede faciliteter fjerne en del af tilladelserne, da disse allerede foreligger,
samt stederne allerede har udstyr og frivillige med kompetencerne til, at afvikle arrangementer lige netop
fra deres lokation. Økonomisk vil foreningerne heller ikke løbe samme risiko, da man ikke starter med, at
have 50.000 kr. i udgifter, samt heller ikke være 100% afhængige af godt juni-vejr, da der er tag over
hovederne på flere af lokationerne.

Men så bliver det jo ikke en byfest som vi plejer at have!
Det korte svar er Nej. Men der er helt sikkert nogle elementer som I vil genkende fra tidligere år og nogle du
vil savne. Men der vil også være nye som vi håber du vil tage godt imod, så vi sammen kan fejre
fællesskabet i Gylling og skabe nye traditioner, som bedre er i tråd med, hvordan samfundet i dag ser ud og
hvordan vi gerne vil tage del i det.

Vi håber, at se hele Gylling og omegn til nogle festlige dage med ”LIV I GADERNE” til Gylling Byfest fra
torsdag den 13. juni til og med lørdag den 15. juni 2024.

Med venlig hilsen
Gylling Mølle, Gylling Forsamlingshus, Gylling Eventforening, Gylling Sport og Idræt, samt Gylling
Kulturforening.

Arbejdsdag Gylling Skole

Lokalsamfundet støtter Gylling Skole

Tusind tak til alle der har bidraget til fornyelse og forbedring af Gylling Skole. Eleverne har nu fået flere aktivitetsmuligheder og flotte blomster at se på.

Gennem de seneste måneder har Gylling Skole nydt godt af den store opbakning fra frivillige fra Gylling og omegn.

Skolen har, som vi tidligere har skrevet om, fået en ny legeplads, hvoraf cirka halvdelen af udgiften blev doneret af lokale virksomheder og fonde. 

Derudover har skolen lige fået et nyt bordtennisbord, bat og bolde. Alt dette er doneret af Narayana Press. I sidste uge donerede Løkkegaard 6 højbede, espalier og mini-drivhuse, så eleverne selv kan dyrke grøntsager. Den 17. september blev Skolens udearealer forskønnet og fornyet efter en arbejdsdag hvor ca. 45 engagerede voksne og børn knoklede for at plante blomster, luge ukrudt, grave bildæk ned til en balancebane samt sætte læside og nyt tag på bålhytten. Kalmarbrædderne til bålhytten blev doneret af Gylling Mølle og Tømrer Mark Rosenberg. Mark Rosenberg vil færdiggøre taget og bygge et opmagasineringsskab til bålhytten i løbet af de næste uger. Slutteligt har Lions Club Odder doneret penge til bålhytten.

Igen, tusind tak for jeres opbakning. 

Mange hilsener fra 
Skolebestyrelsen på Gylling Skole
Lisa Fønss Rasmussen

Mail: lisafoenss@gmail.com
Tel: +45 2423 1794

Arbejdsdag Gylling Skole
Arbejdsdag Gylling Skole
Arbejdsdag Gylling Skole
Arbejdsdag Gylling Skole
Arbejdsdag Gylling Skole
Arbejdsdag Gylling Skole

Gylling Skole & Børnehus

Arbejdsdag på skolen, d. 17/9

Skolebestyrelsen inviterer til arbejdsdag på skolen d. 17/9 kl. 10:00-13-00. Al hjælp, børnepasning, kagebagning mv. er kærkommen.

MEN – vi mangler træ til reparation af skolens bålhytte og træ til et opbevaringsskab og læside til bålhytten.

Er der nogle, der har træ i overskud, eller nogle, der gerne vil donere noget?

På forhånd tak.

Med venlig hilsen
Forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen på Gylling Skole 

Kontakt gerne Lisa på 24 23 17 94, hvis du/I har mulighed for at deltage, donere træ, bage kage eller lignende. 

Gylling Musikskole

Sommer-afslutning i Gylling Musikskole

Veloplagte musikelever har afholdt afslutningskoncert i Gyllings lille private musikskole.

Musikskolen har kørt i 6 år nu, og der undervises solo i alle instrumenter og sang samt samspil. Tusind tak til Gylling Skole for samarbejdet om musikskolen og lån af lokale. Og tak til lærer, Søren.

I år har følgende elever gået i musiksskolen:
– Viggo, klaver
– Sofia, klaver
– Ida, klaver
– Heidi, klaver
– Astrid, klaver
– Asger, elguitar
– Sigurd, trommer og band med Malte
– Malte, bas og band med Sigurd

Voksen-band: Lars (guitar og sang), Michael (guitar), Peter (bas), Holger (keyboard), Søren (trommer)

Hvis dit barn ønsker plads næste år, så kontakt Søren på 29 91 40 67.

Gylling

En kort fortælling om Gylling, set udefra

Thomas er formand for Odder Radikale Venstre, og bor i Sondrup. Fortællingen er skrevet som oplæg til et landsbymøde i Gylling, hvor deltagerne satte ord på, hvad de mange stærke lokalsamfund kan og vil.

Gylling er en ø i det vuggende hav af dyrkede marker, som svalerne vender tilbage til når de, mætte af fluer og myg, hviler ud. Her er masser af luft og højt til himlen.

Engang var der skov mod syd. I dag er der kun skov-navnen tilbage, og så en enkelt stribe træer på den sydligst del af Gyllingnæs. Til gengæld er der ikke langt til plantagen i Sondrup bakker.

Endnu tidligere var Gylling en del af den store ø der lå øst for det vand der forbandt Norsminde og Horsens fjorde, via vådområder i Randlev og Ørting.

Gylling ligger stadig tæt på vandet. Så tæt at håndværkerforeningen foranstaltede opsætning af en badebro i 1941. Alrø er også lige i nærheden.

Det er kun turister som er kørt forkert af færgelejet i Hou som kører igennem Gylling. Gylling er ikke en gennemkørsels-by. Gylling ligger rigtigt. Det er en by man kører til. Derfor er der de mennesker i Gylling, som ønsker at være i Gylling. Der er ikke nogen som bare tilfældigvis er kommet forbi. Der er sågar nogen som har ondt af byer, som Ørting og Hundslund fordi det netop er byer, som man kører igennem.

Gylling ligger i et afsides hjørne af Odder kommune. Så meget for sig selv, at det var her man i 70’erne overvejede at bygge Danmarks første atomkraftværk. Men befolkning sagde som bekendt: Atomkraft Nej tak.

Gylling ligger samtidig relativt tæt på Odder, Horsens og Aahus. Men ikke så tæt på som Odder eller Saxild.

Det betyder, at man kan få et hus til en fornuftig pris – men også, at transport til og fra Gylling har betydning. Der er muligvis ikke meget lang – men at nå større byer er ikke en gåtur. Oversat til nudansk: Mennesker der bor i Gylling, har behov for adgang til biler.

I Gylling er der steder, som kan rumme fællesskaber. Steder, som man kan være fælles om. Samlingspunkter som: Møllen, Forsamlingshuset, Skolen, Brugsen og Sportspladsen. Og nye kommer til – f.eks. Mejeriet.

Vil man mødes med andre er der mulighed for det.

Gylling sogn huser 1.060 indbyggere. Danmarks statistik fortæller at:

 • 141 er 70 år og derover
 • 283 mellem 56 og 69
 • 386 mellem 25 og 55
 • 83 mellem 15 og 24
 • 187 under 14 år

Omkring 700 bor indenfor byskiltet.

Gylling er børnefamiliernes landsby. Det fundamentalt vigtige; Pasningstilbud og skole er på plads. Det overskuelige samfund udgør en rolig ramme om en opvækst fuld af genkendelighed og nærhed. Tryghed – muligheder for at gå på opdagelse uden at blive væk. Kendskab der åbner for venskab.

Fra 7. klasse er skolen i Odder. Det bliver begyndelsen til enden. De unge skal videre. Hvad der var trygt og genkendeligt bliver for mange snærende og småt. Den livsovergang kan være vanskelig i den lille by – specielt, hvis man ikke kan finde steder at være sig selv eller mulighed for at komme til Aarhus.

De unge skal have muligheder for at komme ud, og prøve vingerne af. De søger det ukendte og de andre. Men en dag vender nogen af dem muligvis tilbage …

De nære relationer og et lokalt engagement bygget op over mange år fastholder de voksne, som nu er uden hjemmeboende børn. De fortsætter med at bo i Gylling og at er en stor ressource for fællesskabet.

De ældste – der bor kun 33 som er over 80 år i Gylling – har det vanskeligere, selv om Brugsen kører vareturer og der findes Flex-trafik. Måske savner de nære pleje- og sundhedstilbud. De formelle plejehjemstilbud findes i dag kun i Odder. Nogle ældre er flyttet ’rettidigt’ – men har så mistet stedstilknytningen og friheden. Der findes mennesker i Gylling, som nervøst tænker på, hvordan det vil være for dem at blive gammel her. Det afføder drømme om nye boformer, lokale tilbud og fællesskaber, som kan gøre det muligt at forblive i Gylling til man dør.

Byfesten engagerer beboere fra alle generationer fra 16 til 97!

I Gylling er der mennesker, som gerne vil være noget for nogen: Spejderleder, vært for fællesspisning, sjælesørger.

Man fornemmer, at her vil man gerne komme hinanden ved. Kende hinanden. Det gensidige kendskab åbner for større tolerance overfor forskelligheder og særheder. Man lærer, at en god blanding af forskelle folk, gør noget godt og kan noget mere.

Menneskerne i Gylling vil være sammen om noget. Hver gade sin forening: Eventforeningen som er paraply for alt fra bankospil (ulovlige), og Heavy metal, til Kulturforeningen med byfest, onsdagsklub, fritidsskole, spejder, jagt, lokalhistorisk arkiv, pensionistforening og det grønne laug. Og foreningerne rækker med skolekredsen ud i grænselandet mellem det frivillige og det kommunale. Den skaber her en fornemmelse af friskole. Af tilvalg, med forældrearrangementer, indsamling penge til 6. klassernes tur til Bornholm og skolefester.

Det er som om indbyggerne i Gylling ved, at det kræver noget at skabe og opretholde et godt lokalsamfund. At lave Gylling! Men der er også en forståelse for, at vi som mennesker er forskellige, og at det er forskelligt, hvor meget vi ønsker eller kan engagere os i det fælles.

Det kan dog være svært ikke at tænke: Hvis alle lagde 2 dages arbejde i byen, så havde man 2.000 arbejdsdage at gøre godt med. Det svarer til 10 årsværk.

I Gylling ved man, at en god by er ikke noget man bare får eller kan forvente at nogen sørger for. At gøre samfund, at være sammen om at lave Gylling kræver noget – og giver noget. Det er et aktivt valg man træffer om at være en del af det sted man bor.

Det er muligvis noget som man er opdraget til, og som man håber man kan giver videre.

Beboere i Gylling som har boet i andre mindre byer, fornemmer de subtile forskelle mellem byerne. Det er noget med forventningerne til, hvad man vil med det sted man bor. Er det bare en grunden under en bolig, eller er det et levested. Er det bare et sted, hvor man er havnet eller det et sted man har tilvalgt og hvor man gerne vil blive?

Forskellen er ikke lige til at se eller aflæse i tal. Men den gør en kæmpe forskel når det kommer til mulighederne for lokal livsudfoldelse. For lysten til at bidrage og kæmpe for det lokale.

En landsby er så utrolig mange ting. Mine få ord har på ingen måde fået bare en brøkdel af det med der er Gylling. Hvert et træ, hver en bygning, virksomhed og menneske udgør en del af helheden. Kvaliteterne i et sted er summen af mange små dele.

Alle dele er startet af nogen, engang, et sted.

Er der behov for en cykelsti? Hvor mange vil egentlig køre på den her og nu? Men måske bidrager den på lang sigt med en kvalitet. En lille del der kan være med til at skabe summen.

Her stopper fortællingen om Gylling. En landsby og et lokalsamfund som længe har været under forandring, og som fortsat vil forandre sig, uden at menneskerne der bor der forfalder til nostalgi, selvmedlidenhed og forfaldshistorier. Det kan godt være, at dem der bor i Gylling ikke, som generationerne før dem er bundet til jorden, men de er bundet til stedets kvaliteter og relationer til hinanden.

Måske er det også derfor, at nogen af de unge vender tilbage, og at rygterne om livet i Gylling får andre til at komme til.

Thomas Hammer-Jakobsen, juni 2023

Skrevet med inspiration fra samtaler med Nils, John og Mette, som bor i Gylling.

Gylling Mølle

Årets aktiviteter ved Gylling Mølle

Gylling Mølle byder på en masse aktiviteter i løbet af 2023. Her har vi lavet en oversigt, så du allerede nu kan sætte kryds i kalenderen.


GENERALFORSAMLING VED GYLLING MØLLE

Dato og tidspunkt: Onsdag den 31. maj 2023 kl. 19:00-20:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling ved Gylling Mølle onsdag d. 31. maj 2023 kl. 19.00 ved Møllen. Der vil traditionen tro være mulighed for en kop kaffe og en god snak omkring møllens fremtid. 

Link til Facebook-begivenhed


INDVIELSE AF GYLLING MØLLES NYE RUNDGANG

Dato og tidspunkt: Mandag den 5. juni 2023 kl. 12:30-14:00 (Grundlovsdag)

Gylling Mølle vil gerne invitere alle interesseret til indvielse af møllens nye rundgang. Der vil være én pølse med brød, samt lidt at drikke til alle fremmødte. Vi forventer, at have besøg fra vores samarbejdspartner og sponsorer på projektet og vi håber de som kan, fra byen, vil kigge forbi. Når indvielsen er færdig, vil arrangementet blive omdannet til et grundlovs-arrangement, hvor dagen efterfølgende vil blive fyldt med taler, musik og hygge i tidsrummet 14:00-17:00. Alt i alt en god mulighed for at komme forbi Møllen til en hyggelig dag.

Link til Facebook-begivenhed


SENSOMMER MUSIK VED GYLLING MØLLE

Dato og tidspunkt: Fredag den 25. august 2023 kl. 18:00-01:00

Gylling Mølle inviterer til en aften med musik og mad ved Gylling Mølle. Der vil fra vores Foodcamper være mulighed for, at sikre dig aftensmad for hele familien. Man kan købe pølser, fiskefrikadeller og tarteletter. Der vil være kolde øl, vin og drinks, samt fantastisk live musik fra møllens rundgang. Der er gratis entre, så kom og hør bandet “Sort of Soul” som vil stå for musikken og skabe en fantastisk sensommer stemning ved møllen. På nedenstående link kan du høre en lille lydbid.

https://youtube.com/shorts/8qqNJEMk2SA?feature=share

Kom og vær med til en hyggelig og stemningsfyldt aften for alle aldre.

Link til Facebook-begivenhed


HØSTGUDSTJENESTE VED GYLLING MØLLE

Dato og tidspunkt: Søndag den 10. September 2023 kl. 10:30-12:00

I et samarbejde med Fjordpastoratet afholdes der Høstgudstjeneste ved Gylling Mølle. Kom og vær med til en anderledes gudstjeneste i Møllehuset i Møllens skygge. Det er et rigtig godt arrangement for alle aldre i de uformelle rammer.

Link til Facebook-begivenhed


GYLLING MØLLE MANDELØB

Dato og tidspunkt: Lørdag den 16. september 2023 kl. 15:00-01:00

En to tradition! Mandeløbet vender tilbage for tredje gang. Ekstrem-løbet vil igen byde på en maks. distance på 1 km. og sjove udfordringer på vejen. Til slut vil der være musik, mad og hygge på pladsen. Så grib fat i dine venner og naboer og kom med til årets mandeløb.

Er du erhvervsdrivende, er du selvfølgelig også velkommen til at rykke et personalearrangement til Mølle.

Link til Facebook-begivenhed


HALLOWEEN VED GYLLING MØLLE

Dato og tidspunkt: Søndag den 22. oktober 2023 kl. 14:00-20:00

Kom og hjælp møllen med, at skære vores 50 græskar, så vi kan få skabt hyggelig uhygge ved Gylling Mølle.

Det er gratis for medlemmer og det koster 25 kr. for ikke medlemmer.

Græskar tændes søndag aften ca. kl. 17:00-22:00 ved møllen og kan hentes hjem allerede fra mandag fra middag.

Man kan købe kaffe, sodavand og ikke mindst Gylling Mølle øl. Derudover vil det være muligt at købe aftensmad fra vores foodcamper, så glem endelig alt om, at skulle lave aftensmad og køb den ved møllen.

Håber vi ser mange familier ved møllen

Link til Facebook-begivenhed


JULEMARKED OG VÆK JULEMANDEN

Dato og tidspunkt: Lørdag den 25. november 2023 kl. 10:00-16:00

Der afholdes julemarked ved Gylling Mølle lørdag den 25. november fra kl. 10:00 til 16:00.

Der vil være mulighed for, at se de forskellige boder, som tilbyder alt mellem himmel og jord, så der vil være rig mulighed for, at sikre sig en julegave. Der vil være mulighed for, at købe æbleskiver og gløgg, samt andre kolde drikke. 

Herudover kan du selvfølgelig sikre dig et juletræ, så der kan blive pyntet op.

Kl. 15:00 håber vi, at børn og voksne vil komme og hjælpe med, at få Julemanden vækket, så han kan komme i gang med julegaverne.

Julemanden har også taget en slikpose med til alle børnene. Så vi glæder os til, at få vækket den gode gamle julemand.

Håber at du vil kigge forbi møllen for at komme i den helt rette julestemning.

Link til Facebook-begivenhed


Gylling Skole legeplads

Indvielse af legepladsen på Gylling Skole

Torsdag d. 23/3-23 blev de nye udendørs legeredskaber indviet. Det var en fantastisk oplevelse at se de glade børn der styrtede ind på legepladsen, da snoren blev klippet. 

En stor tak skal lyde til følgende bidragsydere, som gjorde projektet mulig:

 • Fælles Lokalrådspulje
 • Gylling Kulturforening 
 • Lions Club Odder
 • Nordenvind 
 • Per Berg Stillads-Service
 • Skolekredsen på Gylling Skole
 • Sparekassen Danmark
 • Fonden Himmerland

Og tak til Fælles Drift og service i Odder Kommune for et godt og frugtbart samarbejde. 

Med venlig hilsen
Lisa Fønss Rasmussen

Spejderne i Ørting

FDF: Har du brug for os?

Så har vi et rigtig godt fællesskab til dig. Vi er en lille hyggelig FDF-gruppe i Ørting med en flok skønne børn og nogle gode voksne – og vi har brug for dig.

Er du en naturelsker med øje for børn, en praktisk idémager eller er du god til at skabe relationer? Kunne det være noget for dig eller kender du nogle, der kunne tænke sig at være med, så meld dig på banen.

Man behøver ikke at være 1000 meter mester i noget som helst, det vigtigste er, at du har lysten til at bidrage med at planlægge og afvikle aktiviteter i vores fantastiske fællesskab.

Vi mødes hver torsdag aften ved vores bålhytte i Ørting, hvor vi laver alt fra fangeleg til fakler og kager til katapulter. Derudover har vi nogle weekendture enkelte gange om året. 

Skriv eller ring til Mads Andersen
Tlf.: 22 63 74 69
Mail: madsfdf@yahoo.dk
Facebook-gruppe: FDF Ørting-Falling