Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Gylling Gymnastik – 90 års jubilæum

Gymnastikhold sommeren 1918

Søndag den 24. november 2019, fra kl. 10:00-12:00, holder Gylling Gymnastik 90 års jubilæum.

Gylling Gymnastik byder på kaffe og kagemand, laver sjove baner i gymnastiksalen og der er mulighed for, at se gamle billeder fra tidligere hold gennem årene i klublokalet på Gylling skole.

Et lille udpluk fra protokollen:

“Til generalforsamlingen d. 28. november 1929 blev kontingentet fastlagt til 1,50 kr. Der vedtages, at få salen opvarmet hver aften der holdes gymnastik. Prisen er 2 kr. for aften. Hver gymnast betaler til det 1 kr. Børnene 50 øre hver”.

Vi håber at se dig, som kan dele gamle minder fra de seneste 90 år.

Med venlig hilsen

Gylling Gymnastik

Gylling Gymnastik igennem tiden:

Gylling Gymnastikforening

Ved Ivan Olsen

I 1928 talte man om en adskillelse af skytter og gymnaster i den daværende Gylling Skytte og Gymnastikforening, og i april måned 1929 kom så adskillelsen, og den nye forening fik navnet Gylling Gymnastikforening. Ved starten havde man 106 medlemmer.

Foreningens første bestyrelse bestod af:

  • Antoni Andersen, Fensten, formand
  • Johannes Kuur, Gylling, kasserer
  • Rasmus Sørensen, Halkær
  • Anna Hjortshøj, Fensten
  • Esther Kuur, Gylling

Foreningens fane blev ved en festlighed indviet den 21. april 1929. Efter generalforsamlingen havde man opvisning af forskellige gymnastikhold. Efter opvisningen var der bal, hvor musikken blev leveret af N. Ebbe Christensen og Amalie Nielsen.

Foreningen blev tilsluttet Århus Amts Gymnastikforening den 4. juni 1929. Den 23.-24. november 1929 afholdtes der delingsførerkursus i Gylling, hvortil der mødte 105 kursister. Det var første gang, det blev afholdt i foreningen. Gymnastikken blev om vinteren afholdt i forsamlingshuset, hvorfor gymnasterne måtte betale ekstra for at få salen opvarmet, de voksne betalte 1,00 kr. og børn 0,50 kr. pr. aften. Man arrangerede mange udflugter for gymnasterne bl.a. til Samsø i 1937.

Den 20. november 1937 begyndte man med amatørteater (dilettant). Stykket, Under Snefog, opførtes med skræddermester Kærsgård som instruktør.

Foreningen forsøgte at starte folkedans den 16. februar 1939, og forsøget faldt så godt ud, at man bestemte sig for at fortsætte.

Håndbolden samler også mange spillere både til træning og kampe. Der samles mange tilskuere, hvor vores spillere kommer frem til kampe eller stævner, bl.a. har vi et samarbejde med Brenderup idrætsforening pa Fyn.

Søndag den 18. juli 1954 er en milepæl indenfor idrætslivet i Gylling, da indviede man den nye sportsplads og det nye klubhus. Dette skete ved en festlighed, som foregik pa pladsen. Lærer Poul E. Søgård fik på ungdommens vegne overdraget pladsen af sognerådsmedlem Johannes Kuur, hvorefter der var mange sportskampe.

Foreningen har deltaget med gymnastikhold og håndboldhold mange forskellige steder bl.a. Brenderup, Dybbøl, Ollerup, Virring, Boulstrup og Århus Stadion.

Ved Gylling Sparekasses sammenlægning med Odder i 1969 modtog gymnastikforeningen en gave på 5.000,00 kr.

I 1970 var foreningen med til at oprette et samvirke mellem idrætsforeninger i Hads Herred under navnet Idrætssamvirket i Odder Kommune. Foreningen var også med til at starte Gylling Fritidsskole i august 1970.

I 1972 modtog man en opfordring til et orienterende møde om et evt. halbyggeri i den sydlige del af kommunen. I juni måned bestemte man sig for at bygge en hal ved Ørting Falling Centralskole med navnet Ørting-Hallen.

Hallen blev indviet den 27. november 1976, hvor vi deltog med et pige- og drengehold i gymnastik.

I 1974 indledtes samarbejde med Gylling og omegns Borgerforening om orienteringsløb og amatørteater.

Tilslutningen til gymnastik og håndbold har altid været god. De største problemer er som regel opstået omkring manglen på ledere.

Foreningens bestyrelse i 1977 består af:

  • Ivan M. Olsen, Gylling, formand
  • Lena Olsen, Gylling, kasserer
  • Anna Marie Frederiksen, Gylling, sekretær
  • Villiam Juhl, Gylling
  • Flemming Nielsen, Randlev.

Foto og tekst:

Gyllingbogen, bind 2.


 Gylling Gymnastikforening blev i 2018 en del af foreningen Gylling Sport & Idræt, der udover Gymnastik også tilbyder Fodbold, Badminton og eSport.


Læs mere