Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Fem år til fordel for foreningerne og kulturen

Fem år til fordel for foreningerne og kulturen

04-11-2015 blev Gylling Kulturforening stiftet og i dag har vi 5-års fødselsdag. Vi fik hurtigt støbt visionen om, at vi skulle have en levende landsby i 2020 og at Gylling Kulturforening skulle være bannerfører for samarbejde og styrkelse af foreningsarbejdet i Gylling og omegn.

Vi har i de fem forgangene år skaffet ca. 350.000 kr. til byens foreninger, så både rammerne til kulturen og arrangementerne kunne udvikle sig, hvilket er gjort uden offentlige tilskud, hvilket vi både som forening og by kan være stolte af.

Lokale erhvervsdrivende

Intet af dette kunne være gjort uden vores lokale erhvervsdrivende. Så når vi anbefaler, at man handler lokalt, er det indirekte en investering i ens egen lokalsamfunds kulturtilbud, da hovedparten af vores kulturelle tilbud skyldes deres økonomiske opbakning.

Gylling på landkortet

En anden ting vi kan være stolte af, er at vi har fået Gylling på landkortet. Kulturforeningens bidrag har været projekt Visuel Landsby. En tretrinsraket med hjemmeside, infoskærme og sociale medier, der fortæller om Gyllings arrangementer og hvorfor vi mener, at vi er Danmarks bedste landsby. Dette var også medvirkende til at Gylling tidligere på året var med i konkurrencen om årets landsby i region Midtjylland 2020, hvor det blev en flot 3. plads. Her skal lyde en tak til de øvrige foreninger som bidrog til denne anerkendelse.

Samarbejde

Hvorfor lykkedes det i Gylling? Det handler om samarbejde, demokrati og forståelse for foreningernes problemstillinger. Vi har mange foreninger i Gylling og det har været essentielt for os at styrke samarbejdet og ved at Gylling kulturforenings eneste opgave har været at hjælpe andre foreninger, har vi kunne skabe samarbejder på tværs og været med til at øge motivationen til at byens foreninger har kunnet blive ved med at udvikle deres foreninger.

Frivillige

Uden frivillige var vi aldrig kommet så langt. Så tak til samtlige frivillige, der år efter år, har hjulpet med at lave en byfest for hele byen og ikke mindst bestyrelsen som har investeret oceaner af tid, årligt, på dette projekt, så tak til: Peter Larsen, Lars Kaysen, Peter Bom, Kristina Andersen, og Lars Larsen for alle fem år.

Levende Landsby 2020

Gylling, vores foreninger og råd har de seneste fem år, sikret renovering af Forsamlingshus, Møllen, Præstegården, Skolen, Multibanen, opførsel af formidlingsbygning ved møllen, Kirkesti, Cykelsti, Minigolfbane, som blot er nogle af de fysiske beviser. På kultursiden er det blevet til Byfester, Koncerter, Rockfestival, øget udvikling i sportslige tilbud, et alsidig aftenskoletilbud, Gylling løb, Julemarkeder, Halloween-arrangement, Gudstjenester i det fri, teater, sang og udflugter med kirken. Hertil hundredvis af andre arrangementer. Gylling, vi har en Levende Landsby 2020!

Vi glæder os til, hvad de næste fem år byder for Gylling og kulturforeningen.

Gylling Kulturforening